Rahvusvahelised autoveod

Rahvusvahelised autoveod

Rahvusvahelised autoveod on Euroopa, Lähis-Ida ja Kesk-Aasia riikides üks nõutumaid transporditeenuse liike. Autovedu on soodsam, kui võrrelda Teie kaupade vedu muud liiki transpordiga. Rahvusvahelised autoveod tähendavad kiiret kohaletoimetamist, maksimaalset paindlikkust tarnemarsruudi muutmisel, kiireid laadimistöid ning kauba korrasoleku tagamist.

Meie ettevõttele kuulub isiklik 92-120 m3 kaubasektsioonidega tänapäevaste Mercedes-Benz ja Scania furgoonautorongide park, samuti külmikautorongid erilisi temperatuuritingimusi nõuavate kaupade vedamiseks ning autorongid, mis on mõeldud 20’DC–45’HC merekonteinerite veoks. Meie ettevõtte autopark asub Eestis ja Soomes. Nagu ettevõte ise, nii ka kõik autorongid on litsentseeritud rahvusvaheliste autovedude tegemiseks Carnet TIR märkmikega ning varustatud jälgimissüsteemi ja varumobiilsidega. Me oleme Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni (ERAA) ja Soome (SKALA) täieõiguslik liige.

Me jälgime pidevalt uusimaid suundumusi selles valdkonnas ning teostame rahvusvahelisi autovedusid nii, et Tellijal oleks võimalikult mugav. Meie ettevõte pöörab erilist tähelepanu kvalifitseeritud tööjõu valikule. Kõik meie ettevõtte töötajad läbivad regulaarselt kompetentsuskontrolli ja tõstavad kvalifikatsiooni. Meie ettevõttes töötavad kvalifitseeritud spetsialistid, nii autovedude organiseerijad kui läbiviijad.

Meie autojuhid on pikaajaliste kaubaveo alaste töökogemustega professionaalid ja töötavad meil eranditult alaliste töölepingute alusel. See tagab vastutustundliku suhtumise, selline lähenemine lubab meil garanteerida, et kaubasse ja kauba kohaletoimetamise protsessi suhtutakse hoolivalt, mitte ükskõikselt.

Meie autojuhtide kogemused ja pädevus aitavad vältida Teie kauba tarnimise käigus tekkida võivaid konfliktsituatsioone ning tagada Teie tellimuse maksimaalselt operatiivset ja kvaliteetset täitmist.

Lisaks rahvusvaheliste autovedude puhul kohustuslikule CMR-ist tulenevale vedaja vastutusele kindlustab meie firma iga Teie konkreetse kauba vedamisel eraldi oma vastutuse kõigi võimalike riskide osas.

Teostades rahvusvahelisi autovedusid pika aja jooksul, omandas meie ettevõte selles vallas palju praktilisi töökogemusi ja on täna võimeline viima läbi igasuguse keerukusastmega maanteevedusid.

Image

MEIE KONTORID

Eesti
Maardu tee 57, 74115
Maardu, Estonia
tallinn@foursidelogistic.com
 

 

Soome
Eliel Saarisentie 2, 00401
Helsinki, PL 35
helsinki@foursidelogistic.com
 
Venemaa
Nauchnyj proezd, 19, 7 floor office 5
117246, Russia, Moscow
+7-499-495-12-47 moscow@foursidelogistic.com
 
© 2024 Four Side Logistics. All rights reserved