fbpx
Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates
warehouse services

Four Side Logistic omab transiittolliladusid Baltimaades ja Soomes ning opereerib igat tüüpi veostega.

Venemaal teeme koostööd Moskva piirkonna (MOT, MT), Smolenski ja Brjanski oblasti ning loodepiirkonna ajutiste hoiuladudega.

Nimekiri tolliladudes osutatavatest teenustest:

Dokumentide töötlemine ja ettevalmistamine

 • Tollideklaratsioonide vormistamine (import/eksport)
 • Euroopa ekspordideklaratsioonide sulgemine
 • Kaubasaatja ekspordi vormistamine volikirja alusel
 • Transiitveostele tolligarantiide andmine
 • Kauba täielik tollivormistus Venemaal ja Euroopa Liidus
 • Kauba tolliväärtuse ja tollimaksu esialgne arvutamine
 • CMR, TIR, T1 ja teiste tollidokumentide vormistamine (sealhulgas e-registreerimine)
 • Sanitaar/veterinaarkontrolli korraldamine ja vastavate dokumentide vormistamine
 • Päritolusertifikaatide vormistamine ja hinnakirjade kinnitamine Euroopa Liidu kaubandus-ja tööstuskodades
 • Veose vormistamine Eesti vabas tollitsoonis

Laoteenused:

 • Igat liiki laopinna pakkumine
 • Peale- ja mahalaadimisteenused
 • Igasuguse keerukusastmega inspekteerimistööd
 • Kauba sorteerimine, kaalumine, komplekteerimine ja markeerimine
 • Kauba müügieelne ettevalmistus